Lokale omroep voor de Roerstreek

PSW staat voor goede band met cliënten, maar kan niet zonder nieuw personeel

Niet de term handicap, maar mensen met beperkingen en mogelijkheden, dat is de insteek vanuit PSW. PSW ondersteunt kinderen en volwassenen die begeleiding nodig hebben bij het richting en inhoud geven aan hun eigen leven. En dat doen ze samen met de cliënten.

“Wat heb jij van ons nodig om een fijn leven te leiden en een fijn leven te hebben in Weert”, dat is de vraag die beantwoord wordt bij PSW. Zo vertelt Saskia Vorselen in WeertFM Take Away. “Niet aanbod gericht werken, maar vraaggericht. Samen kijken we naar wat helpend is om een fijn leven te hebben. Wij vullen het niet allemaal in”, voegt ze daar aan toe. Samen met cliënt Robert was zij aanwezig in de studio. Robert die aan gaf af en toe wel wat lang te moeten wachten voor hij in z’n rolstoel zit ’s ochtends. Soms pas om 11 uur, half twaalf.

“Heel terecht dat Robert daar iets van zegt”. Alles kan alleen maar voortgang vinden met genoeg personeel, ziet Vorselen ook: “De medewerkers doen hun best. Als een iemand in huis van de ene naar de andere moet, moet er wel eens gewacht worden. Heel terecht dat Robert daar iets van zegt. Als we de medewerkers voor het oprapen hadden, konden we het anders organiseren. Nu moeten we het doen met wat we hebben.” Cliënt Robert sluit het interview af: “Ik zeg maar als allerlaatste, dat PSW 100% goed organiseert”.

(Origineel geplaatst door Jeroen Heijdeman)
Brede welvaart in Limburg blijft nog steeds relati...
Storing Roertunnel: A73 dicht van Het Vonderen tot...