Lokale omroep voor de Roerstreek

K A B E L K R A N T


KABELKRANT

De kabelkrant heeft een grote kijkdichtheid. Dit omdat ze, met name in onze gemeente veel nieuwe mogelijkheden biedt. Aan de ene kant biedt dit medium een optimale bereikbaarheid voor hun kijkers, aan de andere kant worden geïnteresseerden optimaal op de hoogte gehouden van de verenigings activiteiten.Aan de lokale omroep is door het commissariaat voor de media volledige vergunning verleend voor kabel- als ether uitzendingen.Hierdoor maakt Omroep Roerstreek deel uit van het publieke omroepbestel in Nederland. Naast het maken en uitzenden van programma's en de eigen kabelkrant is de omroep gerechtigd tot het maken en uitzenden van reclameboodschappen. Wellicht is dit nu juist voor u als ondernemer interessant Ook kunt u uw naam als sponsor verbinden aan onze omroep dan wel aan een uit te zenden programma. Waarom interessant voor u als ondernemer ? De kabelkrant wordt 7 dagen per week gedurende 24 uur per dag uitgezonden.Uw boodschap is nagenoeg door alle inwoners van Roerdalen te ontvangen.Er zijn voor niemand extra abonnementskosten aan verbonden.Lage advertentiekosten in een door u gewenste opmaak.

 
 

OMROEP ROERSTREEK (OR6)
Smeelenbergweg 2
6074 DR MELICK
Nederland

redactie@or6.nl

Copyright © 2023 Omroep Roerstreek.
Alle rechten voorbehouden.